KRV 傳動加開閉盤實測馬力圖

KRV180良輝傳動組+開閉盤(藍線) KRV180良輝傳動組(紅線) KRV開閉盤 熱騰騰新鮮出爐 KRV開閉盤 正式上市拉~ 有需要的朋友歡迎蝦皮選購 蝦皮傳送門 https://shopee.tw/lianghueiparts 良輝傳送門 https://joy.link/lianghuei #良輝動力 #良輝 #良輝傳動 #良輝後組 #良輝三段式普利盤 #良輝部品 #良輝半套 #yamaha #sym #kymco #krv180 #krv #cygnusx #BWS #force #drg 馬力圖網址 https://power.dynojet.com/api/SocialMedia/Dynorun/581d634b-9130-4c09-a828-e810726ea0df.png?fbclid=IwAR3wdsXaTaR1deN0k10aG63YsWC-9oJ1Zo8Gw7zZAmtyMc9i4GYSPopLA04